Nhật ngữ Koi

Chương trình miễn phí xử lý hồ sơ kỳ học 4/2020 tại Nhật ngữ Koi.

Đăng ký ngay

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIẾNG NHẬT LIÊN KẾT

KHU VỰC TOKYO

TÊN TRƯỜNG HỌC PHÍ HỖ TRỢ HỌC SINH
Trường Nhật Ngữ Akamonkai ~ 720,000 ¥/năm Website
Trường Nhật Ngữ An Language School ~ 729,680 ¥/năm Website
Trường Nhật Ngữ Waseda Edu ~ 650,000 ¥/năm Website
Học viện Đàm thoại quốc tế ICA ~ 581,000 ¥/năm Website
Trường Nhật Ngữ System Toyo Gaigo ~ 777,000 ¥/năm Website
Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo ~ 635,000 ¥/năm ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Website​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Trường Nhật ngữ Ohara ~ 540,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ MCA ~ 600, 000 ¥/năm Website
Học viện Manabi Tokyo ~ 743,040 ¥/năm Website
Trường Nhật Ngữ Jin Tokyo ~ 598,500 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Tokyo Johoku ~ 540,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ – Học viện Quốc tế Aoyama ~ 760,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ D.B.C Japanese Language School ~ 761,500 ¥/năm Website
Học viện giáo dục quốc tế Aoyama ~ 930,000 ¥/
1 năm 3 tháng
Website
Trường Nhật ngữ ARC Academy đang cập nhật Website
Trường Nhật ngữ Quốc tế Fuji ~ 790,000 ¥/
1 năm 3 tháng
Website
Học viện ngôn ngữ East West Nhật Bản ~ 685,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ quốc tế Hotsuma ~ 720,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Human Academy ~ 583,200 ¥/năm Website
Học viện Giao lưu Quốc tế Tokyo ~ 725,000 ¥/
1 năm 3 tháng
Website
Trường Nhật Ngữ ALA ~ 595,500 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ ICLC ~ 550,000 ¥/năm Website
Trường Kinh doanh Quốc tế ISB ~ 560,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ ISI ~ 660,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Kinoshita Campus ~ 592,200 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ JCLI ~ 648,000 ¥/năm Website
Học viện ngôn ngữ Kyoshin ~ 853,200 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Midream ~ 600,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Shinpo ~ 560,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Sendagaya ~ 690,000 ¥/năm Website
Học viện ngôn ngữ Samu ~ 583,200 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Shurin ~ 500,000 ¥/năm Website
Học viện Nhật ngữ Quốc tế ICEA ~ 540,000 ¥/năm Website
Học viện ngoại ngữ Shinwa ~ 600,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ trung ương Tokyo ~ 630,000 ¥/năm Website
Học viện Nhật ngữ Kohwa ~ 600,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Tokyo Hirata ~ 583,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ TCC ~ 540,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Sanritsu ~ 504,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ TOPA 21 ~ 620,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Joto ~ 850,500 ¥/ 1 năm 6 tháng Website
Trường Nhật ngữ Toshin ~ 600,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Unitas ~ 520,000 ¥/năm Website
Học viện Nhật ngữ Victoria ~ 637,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Westcoast ~ 623,000 ¥/năm Website
Học viện Nhật ngữ Yu ~ 636,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ quốc tế Tokyo Waseda ~ 618,000 ¥/năm Website
Học viện quốc tế Towa ~ 641,000 ¥/năm Website

KHU VỰC OSAKA

TÊN TRƯỜNG HỌC PHÍ HỖ TRỢ HỌC SINH
Học viện Nhật ngữ Nissei Website
Trường Nhật ngữ Meric ~ 776,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Ohara ~ 540,000 ¥/năm Website
Học viện quốc tế J ~ 659,200 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Osaka Minami ~ 620,000 ¥/năm Website
Học viện Giáo dục JAC ~ 600,000 ¥/năm Website
Học viện Nhật ngữ ELHE ~ 720,000 ¥/năm Website
Trường Quốc tế Hotsuma ~ 720,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Human Academy đang cập nhật Website
Trường Nhật ngữ First Study Website
Học viện Nhật ngữ Basic ~ 530,000 ¥/năm Website
Trường tiếng Nhật ITZ ~ 300,000 ¥/kì Website
Trường Nhật ngữ Osaka Frontier ~ 690,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Kaisei ~ 600,000 ¥/năm Website
Trường Cao đẳng Nhật ngữ Osaka ~ 600,000 ¥/năm Website

TRƯỜNG Ở KYOTO

TÊN TRƯỜNG HỌC PHÍ HỖ TRỢ HỌC SINH
Trường Nhật ngữ Văn hóa Kyoto đang cập nhật Website
Trường Nhật ngữ Kyoto Minsai ~ 648,000 ¥/năm Website
Trường Nhật Ngữ Nihongo Center ~ 648,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Katugaku Shoin ~ 576,000 ¥/năm Website
Học viện quốc tế Kyoto ~ 769,000 ¥/năm Website
Học viện quốc tế Kyoto Reigaku ~ 720,000 ¥/năm Website
Học viện Ngôn ngữ quốc tế Nhật Bản JILA đang cập nhật Website

TRƯỜNG Ở CHIBA

TÊN TRƯỜNG HỌC PHÍ HỖ TRỢ HỌC SINH
Học viện Nhật ngữ Meito ~ 695,000 ¥/năm Website
Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Makuhari ~ 600,000 ¥/năm Website
Chiba Mode Business College 680,000 ¥ Website
Trường Nhật ngữ Meisei ~ 564,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Futaba đang cập nhật Website
Trường Nhật ngữ 3H ~ 720,000 ¥/ 1 năm 3 tháng Website
Học viện Quốc tế Asahi ~ 717,400 ¥/năm Website
Học viện Nhật ngữ Tokyo Sakura ~ 600,000 ¥/năm Website
Học viện Nhật ngữ quốc tế Shintomi ~ 972,000 ¥/18 tháng Website
Học viện Nhật ngữ CIC ~ 710,000 ¥/năm Website
Học viện ngôn ngữ Nhật Bản Ichikawa ~ 735,000 ¥/15 tháng Website

TRƯỜNG Ở NAGOYA

TÊN TRƯỜNG HỌC PHÍ HỖ TRỢ HỌC SINH
Trường Nhật Ngữ Nagoya Sky ~ 600,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ quốc tế Nagoya ~ 583,200 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ I.C Nagoya ~ 650,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ NSA đang cập nhật Website
Trường Nhật ngữ Nagoya Kita đang cập nhật Website
Trường Nhật ngữ ARMS ~ 840,000 ¥/18 tháng Website
Học viện Nhật ngữ ESL Lab ~ 600,000 ¥/năm Website

TRƯỜNG Ở YOKOHAMA

TÊN TRƯỜNG HỌC PHÍ HỖ TRỢ HỌC SINH
Trường Nhật ngữ Quốc tế Yokohama 636,000 ¥/năm Website
Trung tâm giáo dục quốc tế Ageo cơ sở Yokohama 570,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Asuka 570,000 ¥/năm Website
Trường Nhật ngữ Waseda Yokohama 630,000 ¥/năm Website
Học viện thiết kế Yokohama 855,000 ¥/năm Website
Trường cao đẳng Nhật ngữ YMCA Yokohama 640,000 ¥/năm Website